Certifikace
Výroba a vývoj elektronických zařízení

Certifikace

SAFIRAL je držitelem certifikátů systému managementu kvality:

ČSN EN ISO 9001:2016

Politika jakosti

 1. Základem strategie společnosti je uspokojování potřeb zákazníků, tzn. dodávat našim zákazníkům potřebné výrobky a služby včas a v požadované kvalitě.
 2. Pro všechny pracovníky platí zásada zvyšování produktivity práce a zvyšování kvality výrobků.
 3. Vedení společnosti vytváří pozitivní prostředí ke zvyšování kvality, a to:
  - zaváděním nových a současně zlepšováním užívaných technologií,
  - oceňováním kvalitní práce zaměstnanců, jejich hodnocením a motivací,
  - zvyšováním péče o zákazníka.
 4. Zlepšování pracovních podmínek je trvalým přístupem k našim zaměstnancům.
 5. Přezkoumání účinnosti a efektivnosti systému managementu jakosti a hledání příležitostí k trvalému zlepšování je hlavním úkolem vrcholového vedení společnosti.

ČSN EN ISO 14001:2016

Politika životní prostředí

 1. zavést a pravidelně ověřovat environmentální systém společnosti v souladu s normou ISO 14001 v platném znění, včetně stanovení a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot,
 2. neustále zlepšovat postupy pro ochranu životního prostředí, preferovat prevenci před odstraňováním následků environmentálních dopadů a zvyšovat odbornou úroveň, odpovědnost a motivaci svých zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a minimalizovat spotřebu surovin a přírodních zdrojů,
 3. dodržovat platná ustanovení všech legislativních předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí, 
 4. spolupracovat s příslušnými úřady, obchodními a zájmovými skupinami tak, aby byly respektovány státní a regionální předpisy.

dne 31.1.2019

Dále máme absolvované školení na oborovou normu IPC-A-610

   

Jsme na Facebooku