Certifikace
Výroba a vývoj elektronických zařízení

Certifikace

SAFIRAL je držitelem certifikátů systému managementu kvality: ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

 

Integrovaná politika systému managementu

 

Politikou společnosti SAFIRAL s.r.o., která je v souladu s kontextem a strategickými záměry společnosti, je výroba precizních, bezpečných a kvalitních elektronických zařízení splňujících závazné požadavky a potřeby všech zainteresovaných stran, za pomoci procesů šetrných k životnímu prostředí.

 

K zajištění politiky se jednatel společnosti SAFIRAL s.r.o., zavazuje:
 

 • udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat integrovaný systém managementu v souladu s požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, 
 • Pravidelně každý rok vyhlašovat na jeho podporu cíle, cílové hodnoty a provádět jejich pravidelné přezkoumávání,
 • vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci politiky, cílů, včetně strategických cílů daných podnikatelským záměrem
 • uspokojovat potřeby našich zákazníků, tzn. dodávat našim zákazníkům potřebné výrobky a služby včas a v požadované kvalitě,
 • vytvářet pozitivní prostředí ke zvyšování kvality, a to:
  - zaváděním nových a současně zlepšováním užívaných technologií,
  - oceňováním kvalitní práce zaměstnanců, jejich hodnocením a motivací,
  - zvyšováním péče o zákazníka,
 • neustále zlepšovat postupy pro ochranu životního prostředí, preferovat prevenci před odstraňováním následků environmentálních dopadů a zvyšovat odbornou úroveň, odpovědnost a motivaci svých zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a minimalizovat spotřebu surovin a přírodních zdrojů,
 • dodržovat platná ustanovení všech legislativních předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí, 
 • spolupracovat s příslušnými úřady, obchodními a zájmovými skupinami tak, aby byly respektovány státní a regionální předpisy.
 • motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetenci našich zaměstnanců

dne 10.12.2021

Dále máme absolvované školení na oborovou normu IPC-A-610

   

Jsme na Facebooku